best site maker

Konkurse dalyvavo 99 dailininkai iš 24 šalių, atsiuntę 162 darbus.

2018 m. rugsėjo mėnesį bus surengta atrinktų ekslibrisų paroda

Trakų Salos pilyje ir išleistas konkurso katalogas.

-

The competition was attended by 99 artists from 24 countries, who sent 162 work.

 In September 2018 the selected exlibris exhibition will be held in Trakai Island Castle

and the competition catalog will be published.