free mobile website builder


Trakų Dievo Motinos
paveikslo karūnavimui - 300.
Regina Lituaniae


Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018


Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus.

XVI amžiuje stebuklais ir malonėmis ėmęs garsėti Dievo Motinos paveikslas siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu. XVIII amžiaus pradžioje kitoje paveikslo pusėje buvo užrašyta, kad jį Vytautui Krikšto proga dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas (1391—1425). Anot įrašo, tai esanti ikona Nikopėja (graikiškai — Pergalingoji), padėjusi imperatoriui Jonui Komnenui (1087—1143) pralaužti persų apgultį ir sėkmingai grįžti į Konstantinopolį. Nors neturima istorinių žinių, koks buvo Vytauto vaidmuo Trakų bažnyčiai įsigyjant šį paveikslą, yra žinoma, kad jį gerbė ir katalikai, ir stačiatikiai, ir net Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai. Veikiausiai šis įrašas atsirado prieš 1718 m., kai plačiai išgarsėjęs stebuklingas paveikslas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą.

www.trakubaznycia.lt
2018-aisiais sukanka 300 metų, kai buvo karūnuotas Trakų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos globėjos – paveikslas. 2017 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika. Plačiau apie paveikslą www.trakubaznycia.lt/index.php?id=4 ir www.seniejitrakai.lt/assets/PDF/9.pdf
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus sukurti ekslibrisų, skirtų Trakų Dievo motinos paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms.

Konkurso sąlygos
Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. REGINA LITUANIAE - 300“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas bei pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojama ekslibrisą dedikuoti:
Clemens XI
Vytautas Rūkas
Jonas Varaneckas
Trakų bazilika
Trakų istorijos muziejus (TIM)

Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo, į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso ilgiausia kraštinė (atspaudo) gali būti 150 mm. Ekslibrisai turi būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis. Darbai, sukurti kompiuteriu, nebus priimami. Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti čia:   DALYVIO ANKETA     ENTRY FORM
Konkursui reikia pateikti po 5 kiekvieno išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, šalį iš kurios atsiųsta, ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki
2018 m. gegužės mėn. 1 d. adresu:
Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio 4, LT - 21104 Trakai, Lietuva
Vertinimas
Konkurso žiuri vertins kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą. Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai.

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos šios premijos
I premija – 500.00 EUR.
II premija – 300.00 EUR.
III premija – 200.00 EUR.

Atrinktų darbų autoriai nemokamai gaus katalogą. Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais.
Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui. Organizatorius pasilieka teisę publikuoti gautus konkursui ekslibrisus, juos panaudoti reklamoje ir leidyboje, nemokėdami už tai autoriams honoraro. Konkursinių darbų paroda bus surengta 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. Trakų salos pilyje. Konkurso rezultatai bus skelbiami tinklalapyje www.exlibris.trakaimuziejus.lt

Konkurso organizatorius
Trakų istorijos muziejus,
Kęstučio 4, LT - 21104 Trakai
Lietuva

Konkurso partneriai
Trakų rajono savivaldybė
Trakų meno mokykla
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos klebonas kunigas Jonas Varaneckas

Konkurso kuratoriai
Vidas Alvikas,
el. p. v.alvikas@trakaimuziejus.lt
tel. +370 528 55286
Giedrė Senulienė,
el. p. g.kudreviciute@trakaimuziejus.lt